Още решения на задачи с корени, малко по-трудни, – алгебра за 8-ми клас

Още решения на задачи с корени, малко по-трудни, – алгебра за 8-ми клас

Зад. 1. Да се намери численият израз, означен с буква:   а)    ; б)    Решение: а)        <=>            <=>                    <=>                  <=>            .   б)      <=>             <=>                 <=>     <=>       Зад. 2.  Да се рационализира знаменателят: а)  ;    б)       ;    в)  .   Решение: а) ; б)  ; в)  .     Зад. 3. Да се реши уравнението: а)                         б)    Решение: а)                    б)                                                                                                                                  <=>                                                                                ...
Общи задачи с радикали + решения – математика за 8-ми клас

Общи задачи с радикали + решения – математика за 8-ми клас

Зад. 1. Коренувайте: а)  ;      б)   ;         в)   ;          г)  . Решение: a) б) в)  г)    Зад. 2. Освободете знаменателя от радикала:                а)  ;                  б)  Решение:  а)      ;                     б)   .   Зад.3. Пресметнете:     а)   ;         б)  Решение:  а) ...