Примерни задачи за входно ниво по математика за 4-ти клас + отговори и решения

Примерни задачи за входно ниво по математика за 4-ти клас + отговори и решения

Здравейте, приятели! Вече, порастнали, сте в четвърти клас, ура! Още колко много нови неща ще научите…. Ех, ще бъде интересно! Но преди да започнем с новите знания, нека първо си припомним  какво решавахме миналата учебна година. Предлагам ви няколко задачки по математика, с които да се подготвите за входното ниво. Мисля, че няма да ви затруднят, но ако все пак се колебаете, погледнете в отговорите и решенията 😉 Ето ги и задачите: Зад.1. Дадени са числата 427, 254, 105, 534. Определете кое от тях има цифра на стотиците 4 и кое има цифра на единиците 5. Сравнете двете числа и намерете сбора и разликата им. Зад.2. Пресметнете: а) 108.7=?    б) 222:3=?      в) 738:6=?          г) 209.4=? Зад. 3. Кое число е: а) с 327 по-голямо от 181 ?  ; б) третинката на 522 ?  ;  в) по-малко от 719 с 563 ?  ;  г) е 4 пъти по-голямо от 98 ? Зад. 4. Разгледайте чертежа. а) Колко са тъпите ъгли? б) Колко са остроъгълните триъгълници? в) Колко са острите ъгли? г) Колко от изобразените на чертежа  ъгли са прави? Зад. 5.  Колко ще получим, ако съберем четвъртинката на 804 с половинката на 966? Зад. 6. Намислих си число. Ако към 185 добавиш 196, ще получиш число, което е 2 пъти по-малко от моето. Кое число си намислих? Зад. 7. Сборът на четири числа е 984. Първото число е 312. Второто е третината от първото, а третото е разликата на първите две числа. Кое е четвъртото число? Зад. 8. а) Обиколката на равнобедрен триъгълник е 500 см. Основата му е 184 см. Колко см е бедрото...
Решени текстови задачи за 4 клас

Решени текстови задачи за 4 клас

Зад. 1. Няколко деца събират пари за подарък. Ако съберат по 7 лв от всяко дете, няма да им стигнат 3 лв. Ако събират по 8 лв и 50 стотинки, ще им останат 4 лв и 50 ст. Колко са децата  и колко трябва да платят за подаръка? Решение: Използваме схема с отсечки, за да онагледим условието. Отсечката b изобразява цената на подаръка, a – първия случай, когато децата събират по 7 лв, и накрая отсечката c показва втория случай, когато събират по повече пари. Като за начало нека уеднаквим мерните единици – да превърнем левовете в стотинки. 7 лв = 700 ст  ;  3 лв = 300 ст ; 8 лв и 50 ст = 850 ст  ;  4 лв и 50 ст = 450 ст ; А сега да разсъждаваме по схемата. Втората отсечка е с “3 лв” по-дълга от първата и с “4 лв и 50 ст” по-къса от третата. Значи разликата между първата и третата отсечка е равна на 300 ст + 450 ст = 750 ст. Тази разлика се получава, защото в първия случай от всяко дете се събират по 150 ст по-малко (850 ст – 700 ст = 150 ст). Понеже не знаем броят на децата, нека те да са x. Тогава получаваме x. 150 ст = 750 ст. x е неизвестен множител и го намираме като произведението разделим на другия множител, т.е. x = 750 :150 =5. Значи децата са 5. Като знаем вече броят на децата, се връщаме пак в първия случай от условието и мислим така: 5 деца събират по 7 лв и не им достигат още 3 лв. Значи ако събраната...