Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Здравейте отново, третокласници! Входното ниво вече мина, а ние продължаваме да научаваме нови и нови неща в математиката. Ах, как безкрайна е тя… Днес ще се спрем на задачки за упраженение върху числата до 1000 и действията събиране и изваждане с тях. Сигурна съм, че ще се справите, защото сте страхотни математици. Ако се затрудните някъде, погледнете в решенията и отговорите най-накрая. Не забравяйте, когато сте готови, да сравните всички ваши отговори с моите, за да разберете дали сте смятали правилно. Бъдете внимателни. Успешна работа, деца! Зад.1. Пресметнете:                                                                                                                                                                                                                           Зад.2. Попълнете таблицата и направете извод как се променят първото събираемо и сборът             Зад.3. Делян намислил число. Умножил го със седем и получил разликата на числата 897 и 841. Кое число е намислил Делян? Зад.4. Едната страна на триъгълник е 262 см, другата е с 52 см по-къса, а третата е със 110 см по-дълга от втората. На колко сантиметра е равна обиколката на този триъгълник? Зад.5. От...
Примерно входно ниво по математика за 3-ти клас + отговори и решения

Примерно входно ниво по математика за 3-ти клас + отговори и решения

Здравей, третокласнико! 🙂 През миналата учебна година в часовете по математика научи таблицата за умножение, а също и как да събираш и изваждаш числа до 100. Това си е наистина постижение! А какво ли те очаква сега? Може би ще извършваме действия с по-големи числа… Знам, че си нетърпелив да научиш още много нови неща от света на математиката, но преди това ти предлагам да си припомним малко задачи от втори клас, за да ни бъде по-лесно в новите изчисления. Ето и задачите, които ще ни помогнат за това: Зад. 1.  На колко е равно: а)  20 + 57               б) 48 + 36           в) 93 – 61                  г) 82 – 29 Зад. 2.  Пресметни: а) (68 – 59) . 9 =             б) 90 – 5 . 7 =             в) 32 : (73 – 65) =              г) 8 . 3 + 76 = Зад. 3. На мястото на __ постави един от знаците < , > или = а) 64 : 8 __  4 . 3          б) 100 – 6 . 7 __ 9 . 8 – 14       в) 23 + 5 . 7 __  92         г) 81 : 9 + 41 __ 8 . 5 Зад. 4.  В един жилищен квартал има 12 сини, 24 червени и 58 черни автомобила. 39 от тях са товарни, а останалите са леки коли. Колко...