Примерно входно ниво по математика + решения – 7 клас

Примерно входно ниво по математика + решения – 7 клас

Зад.1. Пресметнете : Зад.2. Дадени са изразите А и В. Намерете стойността на израза А.В + 2, при а= – 3, ако: A =  и   B =  Зад.3 а) Пресметнете  , ако се знае, че n е цяло число. б) Докажете, че ако n е естествено число, то  се дели на 5 Зад. 4. Ако  , пресметнете стойността на отношението  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Отговори и решения Зад.1. Отговор:  Решение:  И още малко помощ 🙂 Важно е тук да си спомним, че независимо каква е стойността в модул, извън него тя е положителна. Ето защо в първия знаменател имаме -5.3, а не .(-3) От 5-ти клас си припомняме преобразуване на смесени числа , а също и привеждане на дроби под общ знаменател:  И накрая внимаваме за знаците, не забравяме правилата за пресмятане на цели числа (“минус” по “минус” прави “плюс”). След като имаме предвид тези 3 особености, остава ни само да извършим елементарни преобразувания и отговорът е налице. Зад.2. Решение:  Заместваме а с -3 и получаваме: При подобни задачи винаги първо се опростяват отделните изрази, накрая общия, чиято стойност се търси, и едва тогава се пристъпва към заместването. Целта е да се избегнат грешки, защото е по-лесно да се съсредоточи вниманието върху няколко малки полинома, отколкото върху един голям. Зад.3 Решение: а)  До тук сме отделили числителя и знаменателя в отделни скоби, разделени със знак : вместо с дробна черта. По никакъв начин не сме променили смисъла или стойността на израза, само сме преобразували степени, така че да ни е по-удобно в последващите преобразувания. Продължаваме като приведем първите две дроби под общ знаменател. Виждаме, че за да се уеднаквят знаменателите, първата дроб трябва да...
Упражнение върху разлагане с трите основни метода – 7 клас

Упражнение върху разлагане с трите основни метода – 7 клас

Разлагането многочлен на множители е трудна материя  за много седмокласници. Учениците с нетърпение очакват края на този раздел от математиката за седми клас, само и само да им се “махне от главата”. Свършваме с формулите за съкратено умножение и с разлагането и забравяме за тях? Да, ама не! Още в следващия раздел по алгебра ще ни се наложи да се сбъскаме с точните квадрати и кубове и с изнасянето на общи множители. И тогава, ако не сме ги научили, какво ще правим? Знаем, че в математиката всичко е навързано (знам, че ви звучи банално, но е така), и без цялостно усвояване на даден раздел няма как да продължим към останалите. Пред нас са два варианта: да се откажем изобщо от математиката, защото няма как да продължим напред, или пък да се мъчим да съчетаем едновременно научаване на стария материал и разбиране и усвояване на новия. Както сами се досещате, първият вариант е съвсем нереалистичен – математиката присъства в програмата до края на средното образование. Вторият пък е изключително труден и даже граничи с невъзможност. Ето защо нека се постараем въобще да не стигаме до тук и искате или не, постарайте се да научите формулите за съкратено умножение и методите за разлагане. А аз ще ви помагам, както и сега с тази статия. Нека сега разгледаме и основните методи за разлагане на полиноми. Първият начин е чрез изнасяне на общ множител. Той е най-простият. В общи линии се процедира така: оглеждаме полинома, преценяваме кой множител се повтаря и го изнасяме пред скоби. Ето как става: Пример 1.1. Виждаме, че и двата едночлена съдържат в себе си 5c и точно това ще...
9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

Зад. 1. Даден е триъгълник АВС, като точки M, N и P принадлежат съответно на страните AB, BC AC, така че <AMP = <BNM = <CPN. Да се докаже, че триъгълниците ABC и PMN са подобни.   Зад.2. В успоредника ABCD точка M е среда на BC и страната AD е два пъти по-малка от АB. Права през т.М пресича страните AD и AB съответно в точки P и E, a DC и BC съответно в N и M. Дължината на отсечката BE е 4 см и е три пъти по-малка от DP. Намерете дължините на AB и...
Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Здравейте отново, третокласници! Входното ниво вече мина, а ние продължаваме да научаваме нови и нови неща в математиката. Ах, как безкрайна е тя… Днес ще се спрем на задачки за упраженение върху числата до 1000 и действията събиране и изваждане с тях. Сигурна съм, че ще се справите, защото сте страхотни математици. Ако се затрудните някъде, погледнете в решенията и отговорите най-накрая. Не забравяйте, когато сте готови, да сравните всички ваши отговори с моите, за да разберете дали сте смятали правилно. Бъдете внимателни. Успешна работа, деца! Зад.1. Пресметнете:                                                                                                                                                                                                                           Зад.2. Попълнете таблицата и направете извод как се променят първото събираемо и сборът             Зад.3. Делян намислил число. Умножил го със седем и получил разликата на числата 897 и 841. Кое число е намислил Делян? Зад.4. Едната страна на триъгълник е 262 см, другата е с 52 см по-къса, а третата е със 110 см по-дълга от втората. На колко сантиметра е равна обиколката на този триъгълник? Зад.5. От...
Примерни задачи за входно ниво по математика за седмокласници

Примерни задачи за входно ниво по математика за седмокласници

Привет, седмокласници! Очаква ви много интересна и напрегната учебна година. Много интензивно ще бъде обучението ви, а накрая  и тестовете за НВО. Да, бих казала, че е трудно и отговорно да си в 7кл. Особено за тези от вас, които са решили да кандидатстват в елитни гимназии. Много учене ще падне, за да се справите блестящо на матурите в 7кл. В началото обаче започваме с нещо по-леко – входното ниво. Представям си как се мръщите сега и недоволствате от първото контролно. Ако знаете обаче какво ви чака по-натам, тези задачи ще ви се сторят песен. А и помислете – целта на входното не е толкова да се изпитваме, а да видим кой какво помни, къде са пропуските ви. Всъщност е полезно за вас, защото ще разберете къде материалът ви “куца” и ще можете да си обърнете внимание точно там, за да запълните празнотите. Защото, каквото и да си говорим, няма как да сте отлични математици в 7кл, ако имате пропуски от предишни години. Като заговорихме за проверка на знанията, хубаво за вас ще е да се опитате да решите задачите по-долу, а и подобни такива, още през лятото. Не чакайте да дойдат дните преди входното. Това се отнася особено за тези от вас, които ще кандидатстват. Защо ли? Ами защото, ако по-рано откриете кои са слабите ви места, ще имате достатъчно време да работите върху тях, а когато започнете учебната година ще можете да се фокусирате само върху новите знания. Ще забележите, че в задачите по-долу съм пропуснала материала за ръбести и валчести тела. Умишлено е – в 7кл по математика няма да се занимаваме отново с тях, ще...