9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

Зад. 1. Даден е триъгълник АВС, като точки M, N и P принадлежат съответно на страните AB, BC AC, така че <AMP = <BNM = <CPN. Да се докаже, че триъгълниците ABC и PMN са подобни.   Зад.2. В успоредника ABCD точка M е среда на BC и страната AD е два пъти по-малка от АB. Права през т.М пресича страните AD и AB съответно в точки P и E, a DC и BC съответно в N и M. Дължината на отсечката BE е 4 см и е три пъти по-малка от DP. Намерете дължините на AB и...
Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Числата до 1000. Събиране и изваждане. 3кл

Здравейте отново, третокласници! Входното ниво вече мина, а ние продължаваме да научаваме нови и нови неща в математиката. Ах, как безкрайна е тя… Днес ще се спрем на задачки за упраженение върху числата до 1000 и действията събиране и изваждане с тях. Сигурна съм, че ще се справите, защото сте страхотни математици. Ако се затрудните някъде, погледнете в решенията и отговорите най-накрая. Не забравяйте, когато сте готови, да сравните всички ваши отговори с моите, за да разберете дали сте смятали правилно. Бъдете внимателни. Успешна работа, деца! Зад.1. Пресметнете:                                                                                                                                                                                                                           Зад.2. Попълнете таблицата и направете извод как се променят първото събираемо и сборът             Зад.3. Делян намислил число. Умножил го със седем и получил разликата на числата 897 и 841. Кое число е намислил Делян? Зад.4. Едната страна на триъгълник е 262 см, другата е с 52 см по-къса, а третата е със 110 см по-дълга от втората. На колко сантиметра е равна обиколката на този триъгълник? Зад.5. От...
Примерни задачи за входно ниво по математика за седмокласници

Примерни задачи за входно ниво по математика за седмокласници

Привет, седмокласници! Очаква ви много интересна и напрегната учебна година. Много интензивно ще бъде обучението ви, а накрая  и тестовете за НВО. Да, бих казала, че е трудно и отговорно да си в 7кл. Особено за тези от вас, които са решили да кандидатстват в елитни гимназии. Много учене ще падне, за да се справите блестящо на матурите в 7кл. В началото обаче започваме с нещо по-леко – входното ниво. Представям си как се мръщите сега и недоволствате от първото контролно. Ако знаете обаче какво ви чака по-натам, тези задачи ще ви се сторят песен. А и помислете – целта на входното не е толкова да се изпитваме, а да видим кой какво помни, къде са пропуските ви. Всъщност е полезно за вас, защото ще разберете къде материалът ви “куца” и ще можете да си обърнете внимание точно там, за да запълните празнотите. Защото, каквото и да си говорим, няма как да сте отлични математици в 7кл, ако имате пропуски от предишни години. Като заговорихме за проверка на знанията, хубаво за вас ще е да се опитате да решите задачите по-долу, а и подобни такива, още през лятото. Не чакайте да дойдат дните преди входното. Това се отнася особено за тези от вас, които ще кандидатстват. Защо ли? Ами защото, ако по-рано откриете кои са слабите ви места, ще имате достатъчно време да работите върху тях, а когато започнете учебната година ще можете да се фокусирате само върху новите знания. Ще забележите, че в задачите по-долу съм пропуснала материала за ръбести и валчести тела. Умишлено е – в 7кл по математика няма да се занимаваме отново с тях, ще...