5-ти клас Част от число. Процент

5-ти клас Част от число. Процент

Зад. 1. Иво прочел 26% от една книга. Колко страници има книгата, ако прочетените страници са 13? Решение: Нека страниците на цялата книга са х. Тогава 26% от х са 13 страници. Преобразуваме в математически вид и се получава:    Делим дроби като умножаваме по реципрочната, т.е. Съкращаваме 13 и 26. От 26 остава 2, което съкращаваме със 100 и накрая се получава  страници. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Зад. 2. Ако 32% от х  е от 8, тогава х=? Решение: Започваме да решаваме като преобразуваме: – 32% са 32/100 – думата „от“ заменяме със знак „ .“ (умножение). – думата „е“ означава „равно“ И така, получаваме Решаваме уравнението спрамо х, тоест:     И тук умножаваме по реципрочната на втората дроб     След съкращаване крайния резултат е Така полученият отговор е неправилна дроб, затова трябва да я превърнем в смесено число. Числото 3 се съдържа 8 пъти в 25 и остава остатък 1, следователно смесеното ни число е . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Зад. 3. от учениците в едно училище са момичета, а момчетата са 120. Колко е броят на всички ученици? Решение: На пръв поглед тази задача по математика изглежда трудна, но всъщност не е така. Решава се по подобен на описания до сега начин. Първото,което трябва да направим, е да съобразим каква ли част от всички са момчетата, щом като момичетата са . Лесна работа 🙂 Приемаме всички деца за 1, следователно момчетата са . Вече сме готови да пристъпим към останалото решение на тази задача, а именно: Нека всички ученици са x. Тогава имаме:   Съкращаваме 120 на 5 =>  , или   . Получихме, че всички ученици са 192. Готови сме...