Още решения на задачи с корени, малко по-трудни, – алгебра за 8-ми клас

Още решения на задачи с корени, малко по-трудни, – алгебра за 8-ми клас

Зад. 1. Да се намери численият израз, означен с буква:   а)    ; б)    Решение: а)        <=>            <=>                    <=>                  <=>            .   б)      <=>             <=>                 <=>     <=>       Зад. 2.  Да се рационализира знаменателят: а)  ;    б)       ;    в)  .   Решение: а) ; б)  ; в)  .     Зад. 3. Да се реши уравнението: а)                         б)    Решение: а)                    б)                                                                                                                                  <=>                                                                                ...
Решени задачи за 7-ми клас върху формули за съкратено умножение

Решени задачи за 7-ми клас върху формули за съкратено умножение

Зад. 1. Приведете в нормален вид изразите:     а)  ;    б)  . Решение: а)   ;   б) .   Зад. 2. Намерете стойността на израза   при  Решение:   Заместваме    х     с    и получаваме:   Зад. 3. При коя стойност на параметъра а многочленът    не съдържа член от трета степен в нормалния си вид? Решение: За да не съдържа многочленът Q член от трета степен, трябва коефициентът пред въпросната трета степен да е равен на нула, т.е.   . Делим двете страни на полученото уравнение на 16 и получаваме:   ;  Прехвърляме единицата от другата страна на равенството с обратен знак :    . Най-накрая разделяме двете страни на уравнението на 4 и финално получаваме:...
Общи задачи с радикали + решения – математика за 8-ми клас

Общи задачи с радикали + решения – математика за 8-ми клас

Зад. 1. Коренувайте: а)  ;      б)   ;         в)   ;          г)  . Решение: a) б) в)  г)    Зад. 2. Освободете знаменателя от радикала:                а)  ;                  б)  Решение:  а)      ;                     б)   .   Зад.3. Пресметнете:     а)   ;         б)  Решение:  а) ...
Математика за 6-ти клас – решени задачи върху действия със степени

Математика за 6-ти клас – решени задачи върху действия със степени

Зад. 1. Извършете действията:                            , пояснение: Зад.2. Покажете, че: а) изразът М се дели на 5;                    б) изразът N се дели на 10;                   в) изразът P се дели на 131 а)  б)  в)  Зад. 3. Представете като степен: а)  б)  Зад. 4. Решете уравненията а)                                       б)                                                                                                                                     ...