Здравейте отново, третокласници!
Входното ниво вече мина, а ние продължаваме да научаваме нови и нови неща в математиката. Ах, как безкрайна е тя…
Днес ще се спрем на задачки за упраженение върху числата до 1000 и действията събиране и изваждане с тях. Сигурна съм, че ще се справите, защото сте страхотни математици. Ако се затрудните някъде, погледнете в решенията и отговорите най-накрая. Не забравяйте, когато сте готови, да сравните всички ваши отговори с моите, за да разберете дали сте смятали правилно.
Бъдете внимателни.
Успешна работа, деца!

Зад.1. Пресметнете:

(1000 - 400) + (200 + 200) =                       (600 + 200) - (300 + 100) =
628 - (314 + 203) =                                         (431 + 7.9) - 232 =
845 - (723 + 122) =                                          (897 - 9.6) - 312 =
860 - 40 =                                                         270 + 310 =
180 - 60 =                                                          760 - 540 =

Зад.2. Попълнете таблицата и направете извод как се променят първото събираемо и сборът

таблица-3кл

 

 

 

 

 

 

Зад.3. Делян намислил число. Умножил го със седем и получил разликата на числата 897 и 841. Кое число е намислил Делян?

Зад.4. Едната страна на триъгълник е 262 см, другата е с 52 см по-къса, а третата е със 110 см по-дълга от втората. На колко сантиметра е равна обиколката на този триъгълник?

Зад.5. От две селища едновременно една срещу друга тръгнали две леки коли. До срещата им едната кола изминала 224 км, а другата – с 51 км повече. Колко км е разстоянието между двете селища?

Зад. 6. Кои са липсващите числа?

312 + А = 568 - 7.5                                                 5. А = 876 - 831 
825 + 8.9 = 656 + А                                              (542 + 137) - 607 = А .8 
756  + 7.6 = 511 + А                                             (378 - 372) . А = 100 - 46

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Зад.1. Решение:
600 + 400 = 1000                                   800 - 400 = 400 
628 - 517 - 111                                         (431 + 63) - 232 = 494 - 232 = 262 
845 - 845 = 0                                           (897 - 54) - 312 = 843 - 312 = 531  
860 - 40 = 820                                       270 + 310 = 560   
180 - 60 = 20                                           760 - 540 = 220

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Зад.2. Отговори:
Липсващите числа в таблицата са: 649, 659, 669, 689, 699
Извод: С колкото увеличаваме цифрата на десетиците на първото събираемо, с толкова се увеличава и цифрата на десетиците на сбора. Това е валидно само, когато второто събираемо е едно и също.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Зад.3. Решение:

Нека х е числото на Делян. Съствяме равенството:
x . 7 = (897 - 841) 
x . 7 = 56 
x = 8      – числото, което Делян си е намислил

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Зад.4. Решение:

zadacha-triygylnik-3klНачертаваме схема, за да онагледим условието на задачата. Пресмятаме дължините на неивестните страни.
Втората страна е 262 – 52 = 210 см. Третата е 210 + 110 = 320 см. Обиколката намираме като съберем трите страни, или:
262 + 210 + 320 = 792 см – обиколка

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зад.5. Решение:

Тази задача е много подобна на предходната. Решаваме я като намерим първо колко км е изминала втората кола, а именно 224 + 51 = 275 км. Общото разстояение ще изчислим като съберем пътя, изминат от свете коли: 224 + 275 = 499 км.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Зад.6. Решение:

312 + А = 568 - 7.5                     Останалите примери се решават по подобен начин.
312 + А = 568 - 35                      Отговори:     221                    9
312 + А = 533                                                       241                    9
 А = 533 - 312                                                        203                   9
А = 221