Здравей, третокласнико! 🙂 През миналата учебна година в часовете по математика научи таблицата за умножение, а също и как да събираш и изваждаш числа до 100. Това си е наистина постижение! А какво ли те очаква сега? Може би ще извършваме действия с по-големи числа…

Знам, че си нетърпелив да научиш още много нови неща от света на математиката, но преди това ти предлагам да си припомним малко задачи от втори клас, за да ни бъде по-лесно в новите изчисления. Ето и задачите, които ще ни помогнат за това:

Зад. 1.  На колко е равно:
а)  20 + 57               б) 48 + 36           в) 93 – 61                  г) 82 – 29

Зад. 2.  Пресметни:
а) (68 – 59) . 9 =             б) 90 – 5 . 7 =             в) 32 : (73 – 65) =              г) 8 . 3 + 76 =

Зад. 3. На мястото на __ постави един от знаците < , > или =
а) 64 : 8 __  4 . 3          б) 100 – 6 . 7 __ 9 . 8 – 14       в) 23 + 5 . 7 __  92         г) 81 : 9 + 41 __ 8 . 5

Зад. 4.  В един жилищен квартал има 12 сини, 24 червени и 58 черни автомобила. 39 от тях са товарни, а останалите са леки коли. Колко са леките коли.

Зад. 5. Страните на триъгълник са:
а) 7 см, 7 см, 7 см              б) 23 см, 8 см, 14 см                в) 16 см, 5 см, 5 см.
Определи вида на триъгълника според страните му и пресметни неговата обиколка.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Отговори:

1. а) 77     б) 84     в) 32     г) 53               4. (12 + 24 + 58) – 39 = 94 – 39 = 55 леки коли

2. а) 81     б) 55     в) 4        г) 100            5. а) равностранен, 3 . 7 = 21 см      б) разностранен, 23 +22 = 45 см

3. а) <       б) =       в) <        г) >                                             5. в) равнобедрен, 16 + 2.5 = 16 + 10 = 26 см