Зад.1. Намислих число и го събрах със 17. Резултатът умножих с 4 и накрая го събрах с 29. Получих  сбора на най-малкото двуцифрено число, повдигнато на втора степен, и най-голямото едноцифрено число. Кое число съм намислила?

Решение:
Изразът “намислих число” не ви ли връща още в 1ви – 2ри клас? 🙂 И още от тогава знаем, че в такива случаи отбелязваме мистериозното число с х. После следваме последователността на действията в условието и уравнението ни ще е готово.

(17 + x).4 + 29  = 10^2 + 9 
68 + 4x + 29  = 100 + 9
 97 + 4x  = 109 
 97 + 4x  = 109 
4x  = 109 - 97
  4x  = 12
  x  = 3

Зад.2. Мариела купила 10кг плодове – праскови и кайсии и платила общо 26 лв. Цената на прасковите е 2,00 лв за килограм, а на кайсиите 3,50 лв/кг. Колко кг праскови е купила Мариела?

Решение:
Означаваме с х килограмите праскови, а  понеже общата маса на плодовете е 10кг, то кайсиите са (10-х).  Цената само за прасковите е 2.х, а за кайсиите – съответно 3,5.(10-х).
След тези разсъждения вече сме готови да пристъпим към съставяне на уравнението, а то е именно следното:

 2.x + 3,5(10-x) = 26
 2.x + 35 - 3,5 x = 26 
2x - 3,5x  = 26 - 35
-1,5x  = - 9
  x  = 6 кг праскови е купила Мариела

Зад.3.  Кристиан  трябвало да прочете определен брой страници от една книга за 3 дни. През първия ден той прочел 3/7 от всичките страници, през втория 70% от останалите, а през третия – последните 12. По колко страници е прочел Кристиан през първите 2 дни?

Решение:
Отбелязваме с х всички страници, предвидени за прочит. Тогава първият ден са прочетени   {3x}/7  и са останали    {4x}/7  . През втория ден Кристиан е прочел 70% от останалите, т.е.    {4x}/7 . 70/100  . За третия ден са останалите 30%, които, според условието, са и 12 и точно тази информация ни дава уравнението:

  30/100 . {4x}/7  = 12
  x = {12.7.100}/{30.4} 
  x = 70  . И така намерихме общия брой страници, които е трябвало да прочете Кристиан. Връщаме се към разсъжденията си и изчисляваме страниците за първия и втория ден:
Първи ден  –    3/7 . 70 = 30     страници
Втори ден –     {4.70}/7 . 70/100 = 28   страници